1.Общи правила и условия за он лайн резервация

През официалния сайт на спортно-туристически комплекс “Сините Камъни”, използвайки интегрирания модул за онлайн резервации, можете сами веднага да направите резервацията, която Ви е необходима, по зададени от Вас параметри
Настоящите общи условия за интернет резервации задължават спортно-туристически комплекс “Сините Камъни” да осигури заявената от клиента резервация според предоставените от клиента чрез резервационния формуляр данни за: име на клиента, къща или вила, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка, брой и вид помещения.
Спортно-туристически комплекс “Сините Камъни” запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени резервации дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

2. Условия на анулиране на резервация

Анулиране на направена от Вас резервация, можете да напрвите по един от следните начини:
чрез e-mail: info@sinitekamani.bg;
на телефон +359 700 800 37.

При анулиране на потвърдена резервация три или повече дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка.
При анулиране на потвърдена резервация в срок по-кратък от три дни преди датата на настаняване или в случай на неявяване в деня на настаняването, дължите неустойка в размер на сумата платена като депозит.
Спортно-туристически комплекс “Сините камъни” запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът предлага на Гостите на комплекса настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

3. Условия за настаняване

Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
Настаняване: след 14:00 ч.
Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.
Децата ненавършили 5 години се настаняват безплатно.
Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

4. Начини за плащане

В брой в хотела /в български лева/.

5. Права и задължения на страните

Спортно-туристически комплекс “Сините камъни” поема задължението да предостави на Гостите на комплекса в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.
Спортно-туристически комплекс “Сините камъни” не носи отговорност за вреди нанесени на гостите на комплекса, причинени от действия на трети лица.
Всички цени, обявени в сайта на комплекса: http://sinitekamani.bg/ , както и в e-mail съобщенията на комплекса са в български лева с включен ДДС и туристически данък.
Комплексът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или къщите, както и за щети, причинени от трети лица.
Гостите на Спортно-туристически комплекс “Сините камъни” поемат отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в комплекса. Всички разходи за нанесените материални щети на комплекса се заплащат от причинилите ги лица на пазарни цени след предоставане на фактура от страна на Изпълнителя.
Гостите на комплекса са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на комплекса. Спортно-туристически комплекс “Сините камъни” не носи отговорност за лица под 18 год. оставени без надзор.
Спортно-туристически комплекс “Сините камъни” запазва правото си за рекламации, които могат да бъдат предявени в срок до 3 дни след напускане на комплекса. Всички разходи за причинени материални щети към комплекса се дължат от клиента.

Форма за вход
Регистрация